Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, na której powstają odpady komunalne musisz złożyć w urzędzie deklarację o wysokości opłaty związanej z wywozem śmieci. Zapoznaj się z zasadami odbioru odpadów w Twojej gminie i złóż deklarację w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania nieruchomości lub dnia powstania na niej odpadów. Dzięki elektronicznej wersji formularza zamieszczonego na platformie ePUAP możesz złożyć deklarację w Twoim Urzędzie w kilka minut, bez wychodzenia z domu.

Jak złożyć deklarację?

  • 01. Wyszukaj swój urząd poprzez wyszukiwarkę na stronie głównej, a następnie "Przejdź do platformy eUrząd"
  • 02. Kliknij w zakładkę "Gospodarka Odpadami"
  • 03. Wybierz "Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" i kliknij "Załatw sprawę"
  • 04. Zaloguj się na platformę ePUAP/Profil Zaufany (zobacz jak założyć profil zaufany)
  • 05. Wybierz formularz (jeśli jest tylko jeden od razu zostaniesz przekierowany do formularza)
  • 06. Wypełnij potrzebne dane w formularzu, "Zapisz" i przejdź "Dalej"
  • 07. Kliknij "Zapisz" i wybierz opcję "Podpisz Profilem Zaufanym"
  • 08. Wpisz w wyznaczone miejsce otrzymany SMS-em kod autoryzacyjny
  • 09. Kliknij "Wyślij" - formularz został przesłany do urzędu
  • 10. Po zalogowaniu do Twojego konta na eUrzędzie w zakładce "Korespondencje" znajdziesz informację o wysłanym formularzu